SAP PP Üretim Planlama Modülü Danışmanlık Kursu

40.000  KDV Hariç

SAP PP Üretim Planlama Modülü Danışmanlık Kursu

Bireysel başvurularda kupon indirimleri mevcuttur.

Stok kodu: 08 Kategoriler:

Açıklama

  • Eğitim süresi 40 saattir. 
  • SAP Üretim ve Üretim Planlama  uyarlamalarını içerir.
  • Katılımcıların ön şart olarak temel bilgisayar kullanma becerilerinin yanı sıra Üretim Süreçleri konusunda ön bilgi sahibi olması beklenir
  • Eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilir.
  • Eğitim grubu  maksimum 4 kişiden oluşur. 
  • Eğitimle ilgili tüm ekipman  , bilgisayar ve özgün Türkçe kitap sağlanır.

KURS İÇERİĞİ

İşletme Yapısı
PP Organizasyonel Yapısı
FI Kontrol Alanı OB45:
İş Alanı Değerleme Alanı OMJ7
Üretim Yeri ve Fabrika Takvimi
Depolama Alanı Depo OX09
MİP Sorumlusu (MRP Controllers)
Kapasite Planlayıcısı (Capacity Planners)
Üretim Denetim Sorumlusu (Production Schedulers)
PP Kavramlar ve SAP nin Araçları
Üretim Şekilleri
Kesikli Üretim (Discrete Manufacturing)
Proses Bazlı Üretim (Process Manufacturing)
Seri Üretim (Repetitive Manufacturing)
Proje Bazlı Üretim . Engineer-to-Order (ETO)
Kanban
SAP Fabrika Takvimi
PP Rolleri Bazında Sorumlu Olunan İşlem Kodu Kodları
Kesikli Üretim Örneği Üzerinden Konfigurasyonlar .
Malzeme Anaverileri
Malzeme Türleri ve Görünümleri
Yarı Mamül ve Hammadde Tanımları
Ürün Ağacı – BOM Bill Of Materials
Ürün Ağacı Türlerinin Kullanımı Tanımı
Ürün ağacında Geçerli Malzeme Türleri
BOM Statüsü
Tarihçe Gerekliliği Olan Ürün Ağaçları – Bill of Material with History Requirement
BOM Kalem Kategorisi – Item Category in Bill of Material
Değişken Ölçülü Kalem Formülü – Variable Size Item Formulas
BOM AçılımPatlatma Tipleri – Bill of Material Explosion Types
BOM Öncelik Sırası – Bill of Material Selection (Order of Priority)
BOM Tanımlanması
FiCoSoft www.ficosoft.com Sayfa 2
MİP Profili Tanımlama
İş Yapılan Yer – Work Center
İş alanı Kategorisi OP40
İşyerleri İçin Alan Seçimi – Field Selection in the Work Center OPFA
Parametreler – Standard Value Key
İşyeri İçin Formüller
Yer Grupları ve Yerler Arası Taşıma Süreleri Konfigurasyonu
İşlemler İçin denetim anahtarı – Control Key for Operations
İş Merkezi Oluşturma
Rotalama
Rota Oluşturma :
Malzeme İhtiyap Planlaması MİP – Material Requirement Planning MRP
İşleme Anahtarı :
Terminleme (Scheduling)
Kalem Bazında MRP ti çalıştırmak
MRP Değerlendirmesi Stok / İhtiyaç Listesi
Üretim Siparişi – Production Order
Sipariş Tipine Bağlı Üretim Yeri Parametreleri – Order Type-Dependent Plant Parameters
Planlama Tab
Üretim Denetim Profili – Production Scheduling Profile
Operasyon Varsayılan Değerleri – Default Values for the Generation of Operations
Kullanılabilirlik Kontrolü ATP Available to promise Availability Check
Kontrol Grubu Tanımı- Define Checking Group
Kontrol Kural Tanımı – Define Checking Rule
3.9.3 Kontrol Skopu Tanımı – Define Scope of Check
Sipariş Denetimi Tanımı – Define the Checking Control
Stok ve Toplu Üretim Ayrıştırması – Stock and Batch Determination
Terminleme – Scheduling
Üretim Siparişleri İçin Terminleme Tipleri – Scheduling Types for Production Orders
Terminleme Parametrelerinin Tanımlanması – Scheduling Parameters for Production Orders
Süre Anahtarının Tanımlanması – Scheduling Margin Key
Kısaltma Stratejisi – Reduction Strategy
Üretim Siparişi Teyidi
Genel Bakış
Sipariş Teyit Parametrelerinin Uyarlanması – Parameters for Order Confirmation
Teyidin Manuel Giriş ekranı – Single Entry Screen for Confirmation
Teyit Proses Denetimi – Time of Confirmation
Sipariş Sapma Nedenleri – Reason for Variances
Üretim Siparişindeki Olay Noktaları – Trigger Points
Yazdırma Kontrolleri – Define Print Control
Satış ve Operasyonel Planlama
Bilgi Yapıları Information Structures
Standart Satış Operasyon Planlaması Adımları
MC84 Ürün Grubu oluşturulması
Ürün Grubu İçin Plan Oluşturulması
Otomatik Plan Oluşturmadaki Opsiyonlar
Oluşturulan Planın SAP Talep Yönetim Sistemine Transferi – Transfer to SAP Demand Management
Esnek Planlama
SAP Talep Planlaması
Planlama Stratejileri
Stoğa Üretim Planlama Stratejisi – MTS (Make-to-Stock)
Siparişe Üretim Planlama Stratejisi – MTO Make-to-Order
PIR (PlannedIndependentRequirement) Dönemsel Hedef Planın Oluşturulması
PIR Uyarlamaları
Plan
Diğer Planlama Stratejileri
Örnek Üretim Siparişi Girişi
Planlı Siparişten Üretim Siparişinin Oluşturulması
Üretim Siparişinin Teyidi
Üretim Siparişi Teyidinin İptali
Üretim Siparişi İle Kapasite Planlaması
Mal Girişi
Üretim Planlama Döngüsü
Adım1 : Açık siparişler
Adım 2 . Stok Listeleri
Adım 3 Yeni siparişler
Adım4 : PP Araçları
Adım 5 : MİP
Adım 6 : Sonuç Değerlendirme
Adım 7 : Üretim Siparişlerinin Açılması
COGI Otomatik Mal Hareketlerinden Hatalı İşlemlerin Tekrar İşlenmesi
SAP ERP Malzeme İhtiyaç Planlaması
Malzemenin MİP Görünümleri
Planlama Stratejisinin Malzeme Üzerinde Tanımlanması
Planlama Stratejisinin Uyarlanması
Planlı Birincil İhtiyaçların Oluşturulması – PIR Planned Independent Requirements MD61
Müşteri Birincil İhtriyaçlarının Oluşturulması Creating Customer Independent Requirements
Gerçek Müşteri Siparişleri İle İhtiyaç Oluşması
Mrp nin Çalıştırılması MD02
Stok/İhtiyaç Listesi Birincil Planlı İhtiyaçlar . MD04
Toplam Gereksinimler :
Toplam Birincil İhtiyaçların Reorganizasyonu
İhtiyaçların Azaltılması PlannedIndependentRequirements Azaltmalar
Malzeme İhtiyaç Planlaması Faktörleri
MİP i belirleyen parametreler :
Parti Büyüklüğü
Iskarta
Bileşen Grubu Iskartası
Bileşen Iskartası
BOM Operasyon ve Bileşen Iskartaları
Rotalama Iskartası
Emniyet Stok Seviyesi
Emniyet Stoğu Kullanılabilirliği
Ana Veri Seçimi
MİP Planlama Tipi
Tüketim Temelli Planlama
Manuel Yeniden Sipariş Noktası Planlama – Tip VB
Otomatik Yeniden Sipariş Noktası Planlama – Tip VM
MİP Planlama Çalıştırma Tipleri
Tek Kademeli Münferit Planlama – Single-Item, Single-Level MD03
FiCoSoft www.ficosoft.com Sayfa 4
Çok Kademeli Münferit Planlama – Single-Item, Multi-Level
Mip Planlama – Total Planning Online
Arka Planda MİP Çalıştırılması
Çok Kademeli Müşteri Siparişi Planlaması
Çok Kademeli Proje Planlaması – Single-Item Planning, Project
Terminleme – Scheduling
Basit Tarih Ayrıştırması
Planlı Sipariş Tarihleri
Tedarik Önerisi
Planlı siparişler
Planlı sipariş Profili Uyarlamaları
MİP Planlama Dosyaları
Net İhtiyaç Hesaplaması :
MIP Hesaplamasındaki Kullanılabilir Stok Uyarlaması :
MİP Grubu Konfigurasyonları :
Analizler : Stoğa Genel Bakış MMBE – MB52
Üretim Siparişleri
Üretim Siparişinin Stok Gereksinim Listesinden Oluşturulması
Modül ve Süreç Bazlı Tablolara Erişim
Kesikli Üretim Akışı Özeti
Seri Üretim
Seri Üretim Hattı (İşyeri Tanımı)
Masraf Merkezi Aktivite tipi
Rotalama
İşlemler
Bileşen tayini
Malzeme Tayini
Üretim Versiyonu – Production Versiyon
Seri Üretim MRP
Toplu Kullanılabilirlik Kontrolü
Operasyonel Metot Dokümanları – Operational Method Sheet .
Seri Üretim Planlama Tablosu
Seri Üretim REM Üretim Planlı siparişini Plan Tabloda oluşturmak.
Kapasite Planlaması
Planlama Tablosu Fonksiyonları
Yeterlilik Profili – Range Of Coverage
Planlı Siparişler İçin Hazıredim durumu – Material Staging
Üretim Listesi
Seri Üretim Teyidi
Bileşen Grubunun Tümünün Bildirimi – Assembly Confirmation
Bileşen Bildirimi – Component Confirmation
Aktivite Teyidi – Activities Confirmation
Yeniden İşlemeler .
Ayrı Teyid .
Teyidlerin İptali .
Eşdeğer Malzeme Yapısı
Seri Üretim REM İçin Uyarlamadaki Konfigurasyonlar
Seri Üretim Profili Oluşturulması – Repetitive Manufacturing Profile
Uyarlamada Yapılan İşlemlerin Özeti .
FiCoSoft www.ficosoft.com Sayfa 5
Planlı Siparişlerin Terminlemesi Uyarlamaları – TerminScheduling Planned Orders
MF50 Planlama Tablosu Girişi İçin Parametreler
MF50 Satırlarında Yer Alacak Değişkenler
Malzeme Hazır Edim Listesi – Material Staging
LIS Lojistik Bilgi Sistemi Ayarları – Global Settings for Confirmation and the Logistics Information System
Teyid sonrası Otomatik Çekme
Operasyonel Metot Dokümanlarının Uyarlanması – Operational Methods Sheet
LongTermPlanning – Inactif Versiyonlarla Çalışma
Birinci Adım : MS31 yeni planlama senaryosu
İkinci Adım Simulasyon Koşturma :
Adım 3 Simüle Planlı Sipariş İçin
Ortalama Üretim Yeri Stoku Hesaplama
Uzun Dönem Planlama Sonuçlarının Operasyonel Plan Olarak Kopyalanması ve Devreye Alımı
MD74 Etkin olmayan versiyonları silinmesi işlemleri
Uzunlu Dönemli Planlamadan Satınalma Bilgi Sistemi Verilerinin Oluşturulması
CO24 Eksik Malzeme Bilgi sistemi :
Analiz Raporları
İş Yeri MCP7
MCRI Zaman Serileri ile masraf analizi
Önemli Sap PP Tabloları :
Üretim İçin Özel Tedarik Edilen Malzemeler
Yapay Kalem
Doğrudan Üretim Kalem
Doğrudan Tedarik
Alternatif Üretim Yerinde Üretim .
Fason Tedarikçiye Üretim Yaptırmak.
Fason SASa Akmasınıİstemediğimiz Bileşenler
Konsinye
Planlama Parametreleri
Planlama Parametreleri MC7F
Planlama Hiyerarşisi MC61
Planlama MC93
Çalışılan Üretim Planının Aktarımı .
SAP PP Sonuç


Eğitim Online Seçenekli Düzenlenmektedir.

Adres ve Harita İçin Tıklayınız

DANIŞMANLAR

Eğitimlerimiz SAP danışmanlık konusunda sektörel tecrubesi 10 ve üzeri  yıl olan tecrubeli danışmanlarımızca verilmektedir .

Eğitmen CV leri  adaylarla paylaşılır.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“SAP PP Üretim Planlama Modülü Danışmanlık Kursu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir