You are currently viewing SAP PRODUCT PLANNING

SAP PRODUCT PLANNING

1.1      Üretim Şekilleri

1.1.1     Kesikli Üretim  (Discrete Manufacturing)

Temel Verileri :

Malzeme – MM01 (MİP1 den MİP4 e kadarki görünümler)

Ürün Ağacı – BOM (Bill Of Material) CS01 işlem kodundan tanımlanır .

İş alanı – Work Center CR01 işlem kodundan tanımlanır .

Rotalama – Routing  CA01 işlem kodundan tanımlanır .

Daha Sonra planlama aşamaları yürütülür .

Planlama sonucu beklenen üretim siparişlerinin oluşması sonra kapasite planlaması ve mal çekişlerinin gerçekleşmesidir .

1.1.2     Proses Bazlı Üretim (Process Manufacturing)

Kesikli Üretim Planlama Metotları ile büyük ölçüde benzeşir . İşleme yerine bir araya getirme karıştırma tek bir alanda ya da akış boyunca yapılır . Batch ve oranlar kitlesel olarak büyük miktarlala  belirlenir.

1.1.3     Seri Üretim (Repetitive Manufacturing)

Tekrarlayan üretim (REpetativeManufacuring) aralık tabanlı ve miktar temelli üretim planlarının işlenmesidir.  REM ile belirli miktarda ürün bir akış içerisinde belirli bir süre içinde üretilir. Ürün,

sürekli bir akış içinde bir grup makineden ve iş merkezinden geçebilir.  Ara

ürünler depolanmaz .  İplik / Dokuma /Kumaş  Üretimi  , bilgisayar ana kart üretimi gibi üretim hattının sonunda veirlen bir üretim teyidi , hatta kullanılan tüm ürün ağacının otomatik olarak tüketimini sağlar .     

REM ile üretim kontrolünde tek lotlu bir üretim siparişi yer alacağından sipariş bazlı üretim kontrolü ile karşılaştırıldığında daha basittir .

REM, stoğa üretim yöntemi (MakeToStock) için kullanılabilir. Bu durumda,

üretim bir satış siparişiyle doğrudan bağlantılı değildir. Gereksinimler oluşturulur üretim siparişi verilir .

Ayrıca  Satış siparişine dayalı üretim (MakeToOrder) üretimi

yöntemi de REM’de mümkündür. Bu durumda, üretimi doğrudan

bir satış siparişi tetikleyebilir. REM’deki en önemli ana veriler, malzeme, BOM, üretim hattı, bileşim grupları  ve üretim versiyonudur.

Bir malzeme REM üretim türünü kullanarak üretilirse,  MM01 MİP 4’teki Seri Üretim onay kutusunu ayarlayarak malzeme ana sisteminde düzenleme yapılır . Ayrıca, malzemeye bir seri üretim  profili atamak zorunludur. Bu profil, planlama ve teyit türünü, hangi raporlama noktalarının kullanılacağı, üretiminin etkinlikler, malzeme teyitleri için hangi masraf yükleyicisine yükleneceğini belirlenir .

BOM a göre bileşenler set edilmiştir .

Genellikle yalnızca bitmiş ürün depoya alınır. Bu nedenle bitmiş ürünün bileşenlerine  otomatik teyid  için bir depo  yeri ataması yapılır .  Her BOM öğesinde, otomatik teyid bu depo  yerinden yapılır.

REM’deki iş merkezleri, üretim hatları olarak bilinir çünkü ürün hareket eder

makineler vasıtasıyla sürekli bir akışla iletilir ve makineler genellikle seri  olarak sıraya dizilmiştir. Bunlar, genellikle  sadece bir İş Alanı  veya çeşitli işlerden oluşan karmaşık üretim hatları gibi  üretim hatları olabilir:

Bireysel işleme istasyonları, bireysel üretim olarak ayarlanır ve satır hiyerarşisine gruplanır. Bir üretim hattı, işleme istasyonunun mevcut kapasitesi ve tek bir masraf merkezine tahsis edilmiştir.

REM’de standart yönlendirme, üretim hızına dayalı üretim olarak belirtilir.

 Üretim oranı, zaman birim başına miktarını belirtir; (örneğin, saatte 50 birim gibi ).

Aşağıda MM02 deki bir MİP4 görünümü belirtilmiştir .

 

Bir malzeme için farklı BOM’lar ve yönlendirmeler vardır.

Üretim sürecinde, hangi BOM ve hangi BOM’un kullanılacağını  belirtmek için bir üretim versiyonu kullanılır .

Malzeme üretmek için ise yönlendirme kullanılacaktır. Üretim versiyonu ayrıca şunları belirtir:

        Üretim versiyonunun geçerli olduğu lot büyüklüğü. 

        REM’de yapılan masraflar, bir ürün maliyeti toplayıcı (PCC).

        Gerçek verileri girme sürecinde, materyal maliyetler ve üretim maliyetleri PCC’ye eklenir.

        REM’de, üretimden ve üretimden kaynaklanan bir materyal için planlanan siparişler

tedarik planlama süreci bir planlama tablosunda yönetilmektedir.

        çekme listesi. Belli bir süre boyunca bir üretim hattında gerekli olan bileşenler çekme listesinden hesaplanır. Sistemin tespit ettiği eksik miktarlar ana depolama alanından doğrudan transfer ile  değiştirilir .

Ürünün üretimi teyidi  genelde üretim hattı gerçek verilerinin sabit bir  girişi zamanının seçimi ile  (Her vardiya bitişi gibi)  düzenli aralıklarla yapılır . Bu anda da

Bileşen kullanımı (otomatik çekme teyidi) ve üretim faaliyetleri bitmiş ürün depoya  alındığında otomatik olarak güncellenir .

1.1.4     Proje Bazlı Üretim . Engineer-to-Order (ETO)

Başlangıçta süreler  ve BOM net olmayabilir .  Bir önceki üretim fazı tamamlanana kadar 2.faz terminleri netleşemeyebilir .  Bütün Bileşenler ve üretim prosesi ilgili siparişe özeldir .Proje bazlı envanter yönetimi yapılır .

1.1.5     Kanban

Kanban, ihtiyaç odaklı üretim kontrol prosedürünü içerir ve zaman bazlı  talep planlaması yerine malzemenin hazır olduğu anı kontrol eden  malzeme akış kontrolünü kullanır. Kanban ile, bir materyal sadece gerekli olduğunda üretilir veya tedarik edilir.

Bir malzeme üretmek için gerekli belirli bileşenlerin miktarı üretim yerinde ve konteyner kavramında tutulur.

 Bir konteyner boşaldığında, bu bileşen önceden tanımlanmış bir yenileme stratejisine (kendi bünyesinde üretim, harici satın alma veya stok transferi) göre doldurulur.

Yeniden doldurma talebi ile tekrar doldurulan konteynırın teslimatı arasındaki aralıkta mevcut diğer konteyner simgesi boş olanın işini yapar.

Kanban prosedüründe yenileme işlemi büyük ölçüde otomatiktir, böylece gerekli manuel iletim işi miktarı büyük ölçüde azaltılır. Malzeme, genel bir planda belirtildiği gibi üretim süreci boyunca itilmemektedir; Bunun yerine, bir üretim seviyesinde (tüketici) önceki üretim seviyesinden (kaynak) ihtiyaç duyulduğunda ve talep edildiğinde talep edilir. Üretim prosesinde “çek” stratejisini benimser.

Kanban işlemesinde, üretim tedarik bölgeleri (ProductionStageArea) üretimi  bölüştürür. Üretim için gerekli bileşenler bu PSA’larda depolanır ve çeşitli çalışma merkezleri onlardan ihtiyaç duyduklarını alır. Kanban kontrol döngüsü, bir PSA içinde bir materyalin nasıl elde edileceğini belirlemek için tanımlanır. Kontrol döngüsü, örneğin, istenen malzemenin kendi bünyesinde üretilip üretilmediğini veya harici olarak tedarik edilip edilemeyeceğini belirten, malzeme için bir yenileme stratejisi belirler. Kontrol çevrimi ayrıca, tüketici ve kaynak arasındaki dolaşımdaki konteynırların sayısını ve konteyner başına miktarı belirtir. Yenileme stratejileri, bir maddi bileşenin nasıl doldurulacağını ve bu amaç için hangi yenileme elemanlarının oluşturulması gerektiğini belirtir:

 

_ In-house production 

_ Manual Kanban 

_ Çalışma takvimi miktarı ile yenileme

_ Üretim emrinde yenileme

_ Satınalma siparişine göre yenileme

_ Harici satın alma Planlama anlaşması ile yenileme

_ Rezervasyon ile yenileme

_ Doğrudan transfer bildirimi ile yenileme

_ Yenilenmeyi özetlenen tam zamanında (JIT) çağrı ile doldurma

_ Stok transferi

_ Bir WM tarafından yönetilen depo yerinin taşıma gereksinimlerine göre yenilenme

Kanban ile yenileme işlemi, bir malzemenin bir makinede üretilmesini gerektirir. Onu üretmek için gerekli bileşenler yerinde muhafaza içinde bulunur ve çekilmeye hazırdır. Bu kutulardan biri boşsa, doldurulmasından sorumlu olan kaynaktan haberdar edilmelidir. SAP ERP sistemi desteği olmayan kanban işlemleri kullanılıyorsa, tüketici iş merkezi (kaynak) için bir kart gönderir. Kart hangi maddenin gerekli olduğunu, hangi miktarda ve nerede teslim edilmesi gerektiği hakkında bilgileri içerir.

1      Kesikli Üretim Akışı Özeti

Kesikli Üretimde tüm üretim planlama uyarlama ve işlemlerinin sonucunda günlük bir faaliyeti yürütmek üzere SAP de aşağıdaki işlem kodlarını sırası ile kullanmaktayız:

İşlem Kodu

Açıklama

Değiştir

Görüntüle

Ek Parametreler

MM01

MIP1 den MİP4 e kadar İhtiyaç Planlaması

MM02

MM03

 

CS01

Ürün Ağacı

CS02

CS03

 

CR01

İşyerlerinin Tanımı ve Detayları

CR02

CR03

 

CA01

Rotaların Tanımlanması

   

VA05

Dönemsel Açık vb…Satış Siparişlerinin Detay Raporu

   

MD61

Plan Girişi

MD62

MD63

 

MD81

Müşteri İhtiyaçları

   

VA01

Satış siparişleri

   

MC84

Aynı Grup Ürünler İçin Gruplama

MC86

MC85

 

MC81

Üretim Planı – (MC94 ile aktif versiyona yapılabilir .)

MC94

 

SOPKAPA – Etkin Versiyon

MC75

Planı aktif plana aktar

  

Aktif Plan üstte ve VSF altta 00 seçilir . Artalan kaldırılabilir .

MD01

MRP Çalıştırılması (Genel)

 

MD02

MRP Çalıştırılması (Malzeme-MİpGrubu vb… düzeyinde)

   

MD04

Güncel İhtiyaç/Stok Listesi (Dönüştürmeler Etkin)

   

MD16

MD04 Listesindeki İhtiyaçları Üretim Emrine /SAT a Dönüştür .

   

MD73

Kırılımlı İhtiyaç Detay raporu (VSF/LSF/KSV Tümü…)

   

MD74

Geçmişte kalan ihtiyaçlar için düzenleme yapar .Geçmişteki planları geçmişteki siparişlerle sıfırlar .

   

MD11

PlanlıSipariş Manuel  , Amaç Fazla Üretimleri Kompanse etmek MD04 , MD16 listeme girer . Buradan Üretim siparişi olarak onay kayıt ve sonrasında MİGO ile teyitsiz de olsa girebilirim .

MD12

MD13

LA

     

CO01

Üretim Siparişi Oluştur

CO02

  

C015

Üretim Siparişi Teyidi

   

COGI

Otomatik Mal Hareketlerinden Hatalı İşlemlerin Tekrar İşlenmesi

   

CO13

 CO15 den verilen  Sipariş Teyidinin İptali .

   

MIGO

Sipariş ten Teyid edilen mal girişinin yapılması

MB02

MB03

 

MDBT

Program Varyantı Oluşturmak MD01 – MD02 Özelinde .

   

SM36

Back Job – Abap

   

SM37

 Job ın günlük çalıştığının  izlenmesi

   

CM01

 Kapasite kullanımına Standard Bakış(İşlem Kodu CM01)

Sistem Haftalık Toplamlarla Kapasiteyi Raporlar

  

CM02

 Detay Kapasite Listesi (İşlem Kodu CM02)

Sipariş ve Hafta Bazında Raporlama

  

CM03

 Sipariş Havuzu ve Operasyon bazında Kapasite (İşlem Kodu CM03)

Onaylanmış siparişler bazında raporlama

  

CM05

 Kapasite Aşım  (İşlem Kodu CM05)

Kapasitesini aşan iş alanları raporlanır

  

CM50

 İş Yeri Bazında Seçimli Rapor (İşlem Kodu CM50)

Günlük toplamlar raporlanır

  

CM52

 Extended selection, order view (İşlem Kodu CM52)

Tüm İş yerlerinin toplam haftalık görünümleri

  

CM21

Kapasite Planlaması

 Görsel planlama

  

Bir yanıt yazın