Sap S/4 Hana CO Maliyet Muhasebesi Yazar : Serdal Dede

  750 

  SAP üzerinde adım adım gerçekleştirilebilecek örnek senaryolar eşliğinde CO Maliyet Muhasebesi Modülü tüm diğer modül entegrasyonları ile birlikte bu kitapta ele alınmıştır .

  Ücrete Kargo Dahildir.

  Kategoriler:

  Açıklama

  SAP ERP de Uçtan Uca Maliyet Muhasebesi Uygulamaları ve Modül Entegrasyonları
  Üretim ve hizmet maliyetlerinin yönetimi kuşkusuz kurumsal kaynak planlama yazılımlarının en önemli hedeflerindendir. Bu kitapta SAP’nin maliyet muhasebesi fonksiyonlarının uyarlaması diğer tüm modüllerle birlikte kapsayıcı bir akışla ele alınmıştır. Kitapta uyarlamalar bir bütün olarak ele alınıp sebep sonuç ilişkileri beraberce incelenerek modüller arası bütünlük sağlanarak maliyet muhasebesi tüm modül ilişkileri ile ele alınmıştır.

  -Genel Muhasebe Modülü Entegrasyonu

  -Maliyet Muhasebesi Uyarlamaları

  -Kâr Merkezi Muhasebesi

  -Masraf Çeşitleri Muhasebesi

  -Masraf Yeri Muhasebesi

  -Bütçe ve Fiili Gider Yönetimi

  -İç Siparişler

  -Ürün Maliyet Muhasebesi

  -Üretim Modülü Entegrasyonu

  -Malzeme Yönetim ve Satınalma Modülü Entegrasyonu

  -Ve ileri CO ihtiyaçları için ABAP kod örnekleri belirtilerek

  Örnek iş senaryoları tanımlanarak bu senaryoların CO gerçekleştirmeleri adım adım örneklendirilerek işlenmiştir.

  İçindekiler
  1 İşletme Senaryosu SERAL Teknoloji A.Ş.—————————————————————————–
  1.1 SERAL Fiziksel Organizasyonu————————————————————————————–
  1.2 SERAL Sap Organizasyonu——————————————————————————————-
  2 Temel Tanımlar
  2.1 Genel Ülke Parametreleri (OY01)———————————————————————————-
  2.1.1 Endeks PB —————————————————————————————————–
  2.1.2 Sağlam PB—————————————————————————————————–
  2.1.3 FI Hesaplama Şemaları————————————————————————————-
  2.2 Yeni Bir Para Biriminin Tanımı————————————————————————————–
  2.3 Hesap Planı
  2.3.1 Tek Düze Hesap Planı—————————————————————————————
  2.3.2 Hesap Planının SAP’de görünümü ve hesap listesi (S_ALR_87012326)————————-
  2.3.3 Hesap Planının Yaratılması (OB13)———————————————————————-
  2.3.4 Hesap Planının Clientlar Arası Taşınması (OBY9)—————————————————–
  2.3.5 Hesap Planı Raporu (S_ALR_87012326)—————————————————————
  2.3.6 Hesap Planı’nın Offline olarak taşınması—————————————————————
  2.3.7 Hesap Planının Raporlanması—————————————————————————-
  2.4 Şirket Kodu
  2.4.1 Şirket Kodunun Kopyalama Yöntemi İle Oluşturulması (EC01)———————————–
  2.4.2 Şirket Kodunun Hesap Planına Atanması (OB62)—————————————————-
  2.4.3 Şirket Kodu İçin Ek Ulusal Para Birimleri (OB22)—————————————————–
  2.4.4 Şirket Kodunun Hesap Planının Taşınması————————————————————-
  2.4.5 Mevcut Bir Hesap Planının Tüm Verileri İle Kopyalanması—————————————–
  2.4.6 Kayıt Dönem Varyantının Belirlenmesi—————————————————————–
  2.4.7 Şirket Koduna Kayıt Dönem Varyantı Atanması——————————————————
  2.4.8 Finansal Kayıt Dönemi Yönetimi (OB52)—————————————————————
  2.4.9 Numara Alanları Bakımı (FBN1)————————————————————————–
  2.5 İş alanı (Business Area)———————————————————————————————-
  2.5.1 Konsolide İş Alanı (OBB7)———————————————————————————-
  8
  2.5.2 İş Alanı Tanımı (OX03)————————————————————————————–
  2.5.3 İş Alanının Konsolide İş Alanına Tayini (OBB6)——————————————————–
  2.5.4 İş Alanına Üretim Yeri Değerleme Birimi ve Bölüm Tayini (OMJ7)——————————-
  2.5.5 Satış Dağıtım İş Alanları Tayinleri (OVF2/OVF0/OVF1)———————————————-
  3 CO Kontrol Kodu (OKKP) ————————————————————————————————-
  3.1 Kontrol koduna Şirket Kodu/Kodları Tayini (OX19)————————————————————
  3.2 Bileşenleri Etkinleştir/Denetim Göstergesi———————————————————————-
  3.3 CO Belgeleri Numara Aralık Bakımı (KANK)———————————————————————
  3.4 Versiyon Bakımı (OKEQ)———————————————————————————————
  3.5 Satış Masrafları Prosedürünün Etkinleştirilmesi—————————————————————
  3.6 Geçerli Kontrol Kodu————————————————————————————————-
  4 Kâr Merkezi Muhasebesi————————————————————————————————-
  4.1 Güncel Kontrol Kodunu Belirle————————————————————————————-
  4.2 Kontrol kodu için ayarların bakımı (0KE5)———————————————————————–
  4.3 Bölüm Tanımlama—————————————————————————————————–
  4.4 Yapay Kâr Merkezi Yaratılması (KE59)—————————————————————————-
  4.5 Kâr Merkezi Tanımlama (KE51)————————————————————————————-
  4.6 Kâr Merkezi Standart Hiyerarşisi Oluşturma (KCH4)———————————————————-
  5 Masraf Çeşitleri Muhasebesi——————————————————————————————–
  5.1 Masraf Çeşidi Tipi—————————————————————————————————–
  5.2 Birincil ve İkincil Masraf Çeşitlerinin Otomatik Olarak Yaratılması—————————————-
  5.3 Masraf Çeşitlerinin Manuel Tanımı (KA01 / KA02 / KA03 / KA06)—————————————–
  5.4 İkincil Masraf Çeşitlerinin Oluşturulması ve Düzenlenmesi (KA06 / KA02)——————————
  5.5 İşlev Alanı (FM_FUNCTION)—————————————————————————————–
  5.6 Öznitelik Grubu——————————————————————————————————–
  5.7 Seral İş Senaryosu İkincil Masraf Çeşitlerinin Tanımı———————————————————
  5.8 Masraf Çeşidi Gruplarının Oluşturulması (KAH1)————————————————————–
  6 Masraf Yeri Muhasebesi————————————————————————————————–
  6.1 Masraf Yeri Hiyerarşisi (OKEON)———————————————————————————–
  6.2 Masraf Yeri Grubu Oluşturma (KSH1/KSH2)——————————————————————–
  6.3 Masraf Yeri Türleri (OKA2)——————————————————————————————
  6.4 Masraf Yerinin Oluşturulması (KS01)—————————————————————————–
  6.4.1 Temel Veriler————————————————————————————————–
  6.4.2 Denetim Verileri———————————————————————————————
  6.5 Masraf Yeri Raporlama (KS13)————————————————————————————–
  9
  6.6 Ön Tanımlı Masraf Yerleri Belirlemesi—————————————————————————-
  6.7 İstatistiksel Göstergeler (KK01)————————————————————————————
  6.7.1 Göstergelerin Toplu Raporlaması (KAK3)————————————————————–
  7 Aktivite Türleri
  7.1 Aktivite Türünün Oluşturulması (KL01)————————————————————————–
  7.1.1 Aktivite Türlerinin Topluca görüntülenmesi (KL13)————————————————–
  7.1.2 Aktivite Türlerinin Kategorileri—————————————————————————
  8 Masraf Yeri Planlama —————————————————————————————————–
  8.1 İstatistiksel Gösterge Bazında Planlama (KP46)—————————————————————-
  8.2 Masraf Yeri Raporu ( S_ALR_87013618)————————————————————————-
  8.3 Aktivite Türü Birim Fiyat Planlaması (KP26)———————————————————————
  8.3.1 Kur Girişi (OB08)———————————————————————————————
  8.4 Aktivite girdisi Planlaması——————————————————————————————-
  8.4.1 Aktivite Bağımlı Aktivite Girdisi Planlama (KP06)—————————————————-
  8.4.2 Aktivite Bağımsız Aktivite Girdisi Planlama (KP06)————————————————–
  8.5 Masrafların Dağıtımı ————————————————————————————————-
  8.5.1 Birincil Masrafların Mahsuplaştırılmasındaki Planlı Dağıtım Devresi—————————
  8.5.2 Dolaylı Aktivite Mahsuplaşması İçin Devre Tanımı (S_ALR_87005471)————————-
  8.5.3 Ayrıştırma (KSS4)——————————————————————————————–
  8.5.4 Ayrıştırma Yapısının Tanımlanması (OKES)————————————————————
  8.5.5 Ayrıştırma Yapısının Masraf Merkezine Atanması (OKEW)—————————————-
  8.5.6 Ayrıştırma Fonksiyonunun Yürütülmesi (KSS4)——————————————————-
  8.6 Masraf Planlama Muhasebesi Bölüm Özeti———————————————————————
  9 Masraf Yeri Fiili Gider Yönetimi—————————————————————————————–
  9.1 Bütçe Profilinin Tanımlanması (OKF1)—————————————————————————-
  9.2 Masraf Yeri Bütçesinin Oluşturulması (KPZ2)——————————————————————-
  9.3 Fiili Verilerin Girişi (FB50)——————————————————————————————–
  9.4 Münferit Kalem Transfer Kaydı (KB61)—————————————————————————
  9.5 Fiili Aktivite Girişi (KB21N)——————————————————————————————
  9.6 Fiili Aktivite Birim Fiyat Girişi (KBK6)——————————————————————————
  9.7 Fiili İstatistiksel Gösterge Giriş/Görüntüleme(KB31N / KB33N)——————————————–
  9.8 Fiili Toplam Dağıtım Devresi Oluşturulması (KSU1)———————————————————–
  9.8.1 Değerleme Maliyeti Masraf Çeşidi (KA06)————————————————————-
  9.8.2 Fiili Dağıtım Devresinin Oluşturulması (KSU1)——————————————————–
  9.8.3 Fiili Dağıtım Devresinin Yürütülmesi (KSU5)———————————————————-
  10
  9.8.4 Aktivite Fiili Birim Fiyat Hesaplaması (KSII)————————————————————
  9.9 Fiili Dolaylı Aktivite Mahsuplaşması Devresi (S_ALR_87005792)——————————————
  9.9.1 Fiili Indirek Aktivite Devresinin Yürütülmesi (KSC5)————————————————-
  9.9.2 Fiili Masraf Münferit Kalem Raporu (KSB1)———————————————————–
  9.10 Fiili Masraf Ayrıştırması (KSS2)———————————————————————————-
  9.11 Fiili Masraf Muhasebesi Bölüm Özeti————————————————————————-
  10 İç Sipariş
  10.1 Kontrol Kodunda Sipariş Yönetiminin Etkinleştirilmesi (OKKP)——————————————
  10.2 İç Sipariş Ana Verileri (KOT2_OPA)—————————————————————————–
  10.2.1 Sipariş Tipi —————————————————————————————————-
  10.2.2 İç Sipariş Türü ————————————————————————————————
  10.2.3 Gerçek İç Sipariş Türü YOY: Yapılmakta Olan Yatırımlar———————————————
  10.2.4 Siparişe İlişkin Numara Alanları Bakımı (KONK)——————————————————
  10.2.5 Sipariş İçin Sınıf Üretilmesi (OKQ3)———————————————————————-
  10.2.6 Model Sipariş Tanımı (KOM1)—————————————————————————–
  10.3 İç Sipariş Planlama————————————————————————————————-
  10.3.1 Kullanıcıya Özgü Planlayıcı Profili Bakımı (KP34)————————————————–
  10.3.2 Genel Planlama İçin Plan Profili Bakımı (OKOS)———————————————————
  10.4 Masraf Yükleme—————————————————————————————————-
  10.4.1 Mahsuplaştırma Şeması Bakımı (OKO6)————————————————————
  10.4.2 Masraf Yükleme Profili Bakımı (OKO7)————————————————————–
  10.4.3 Masraf Yükleme Belgeleri İçin Numara Alanlarının Bakımı (SNUM/KO8N)—————–
  10.4.4 Örnek İç Sipariş Girişi ve Takibi (KO01)————————————————————–
  10.5 Bilanço Raporu———————————————————————————————–
  11 Masraf Yerleri Kayıt Yönetimi ——————————————————————————————
  11.1 Masraf Yeri Varsayılan Hesap Tayini (OKB9)—————————————————————–
  11.2 İkameler İçin Olaylar (OKC9)————————————————————————————-
  12 SAP CO Lojistik Entegrasyonları —————————————————————————————-
  12.1 Üretim Yerleri (EC02)———————————————————————————————-
  12.2 Depolar (OX09)—————————————————————————————————–
  12.3 Satınalma ve Malzeme Yönetimi MM————————————————————————-
  12.3.1 Malzeme —————————————————————————————————
  12.3.2 Malzeme Değerleme Türü (Valuation Type)——————————————————-
  12.4 Hesap Belirlemesi (OBYC)—————————————————————————————-
  12.4.1 Tahmine Dayalı Blokaj Değeri (OMRG)————————————————————–
  11
  12.4.2 Hesap Belirleme Checklisti—————————————————————————–
  12.5 Satıcı Tanımlanması————————————————————————————————
  12.6 Üretim PP Maliyet CO Entegrasyonları————————————————————————
  12.6.1 Malzeme Ana Verisi (MM01)————————————————————————–
  12.6.2 Ürün Ağacı (CS01)—————————————————————————————-
  12.6.3 İş Merkezi (CR01)—————————————————————————————–
  12.6.4 Rotalama (CA01)—————————————————————————————–
  13 Ürün Maliyet Muhasebesi———————————————————————————————–
  13.1 Malzeme Maliyeti İçin Temel Ayarlar————————————————————————–
  13.2 Maliyet Hesaplama Şeması (KZS2)—————————————————————————–
  13.3 Miktarsal Yapı İle Malzeme Maliyeti Tahmini—————————————————————
  13.4 Maliyet Varyantlarının Tanımı (OKKN)————————————————————————
  13.4.1 PPC1 Planlanan maliyet hesaplaması (Malzeme)————————————————
  13.4.2 PPC2 Hedef mly.hspl. (Mlz.)—————————————————————————
  13.4.3 PPC3 Güncel mly.hspl. (Mlz.)————————————————————————–
  13.4.4 PREM Masraf Alıcısı Ön MH—————————————————————————
  13.4.5 Maliyet Hesaplama Varyantları Tanımları (OKKN)————————————————
  13.4.6 Masraf Öğesi Şeması Tanımı (OKTZ)—————————————————————–
  13.5 Miktar Yapısı İle Malzeme Maliyet Hesaplaması (CK11N)————————————————
  13.6 Hata Analizi (CK11N Günlük )———————————————————————————–
  13.7 Birim Fiyat Analizi (CK11N)————————————————————————————–
  13.8 Birim Fiyat Güncellemesi ve Onayı (CK24)——————————————————————-
  13.9 Gelecek Ay Plan Fiyatının Güncellenmesi——————————————————————–
  13.10 Dönem Kapatma Malzeme Ana Verileri (MMPV)———————————————————-
  13.11 CK24 Onay———————————————————————————————————–
  13.11.1 Onaylanabilir Dönemler (CK22)——————————————————————-
  13.12 Fiili Üretim———————————————————————————————————–
  13.12.1 Stok Girişi———————————————————————————————–
  13.13 Maliyet Objelerinin Kontrolü Sipariş Tipinin Tanımlanması (OPJH)————————————
  13.14 Sipariş Tipine Bağımlı Parametrelerin Tanımı—————————————————————
  13.15 Sipariş Denetimi Görünümü (OPJK)—————————————————————————-
  13.16 Terminleme Parametrelerinin Tanımlanması (OPU3)—————————————————–
  13.17 Sipariş Teyit Parametreleri (OPK4)—————————————————————————–
  13.18 Maliyet Hesaplama Varyantları (OPL1)———————————————————————–
  13.19 Sipariş Maliyet Hesaplaması İçin Değerleme Varyantları (OPK9)—————————————
  12
  13.20 Üretim Siparişinin Girişi (CO01)——————————————————————————–
  13.20.1 Yarımamüllerin Üretimi——————————————————————————
  13.20.2 Sipariş Onayı (Release)——————————————————————————
  13.20.3 Üretim Teyidi. (CO15)——————————————————————————–
  13.20.4 Hata Analizi (COGI)———————————————————————————–
  13.20.5 Yarımamül Sipariş İçin Mal Hareketleri.———————————————————
  13.20.6 Mamülden Otomatik Mal Hareketleri İçin Genel Ayarlar———————————–
  13.20.7 Mamülün Üretimi————————————————————————————-
  13.20.8 Günlüğe Bakış——————————————————————————————
  13.20.9 Masraf Ögelerine Ayırma—————————————————————————
  13.20.10 Masraf Analizi——————————————————————————————
  13.20.11 Siparişin Onaylanması – Release——————————————————————-
  13.21 Üretim Siparişi Teyidi – Confirmation (CO15)—————————————————————
  13.22 Mamülden Manuel Mal Hareketleri—————————————————————————
  13.23 Problem Çözümü:————————————————————————————————–
  13.24 Geçmiş Döneme Sipariş ve Teyid——————————————————————————-
  13.25 Maliyet Fiyat analizi (CK13N )———————————————————————————–
  13.26 Genel Masrafların Hesaplanması (KGI2)———————————————————————-
  13.27 Fiili Sonuçların Mali Muhasebeye Aktarımı——————————————————————
  13.28 Seri Üretimde Ürün Maliyet Hesaplamaları—————————————————————–
  13.28.1 Malzeme Üzerindeki Konfigurasyonlar (MM01/MM02)————————————-
  13.28.2 Üretim Masraf Alıcılarının Belirlenmesi-Preliminary Cost Estimation (KKF6N)——–
  13.28.3 Bilgi Kaydı Birim Fiyatları (ME1M)—————————————————————-
  13.29 Malzeme Defteri—————————————————————————————————
  13.29.1 Malzeme Defteri ve Fiili Maliyetlendirmenin Aktivasyonu (OMX1)———————–
  13.29.2 Canlı Kullanıma Geçiş (CKMSTART)—————————————————————
  13.29.3 Malzeme Ana Verisi Ön Şartlar——————————————————————–
  13.29.4 Malzeme Defteri Geçiş Check Listi—————————————————————-
  13.29.5 Malzeme Defteri Datası—————————————————————————–
  13.30 Malzeme Fiyat Belirlemesi—————————————————————————————
  14 Malzeme Birim Fiyat Güncelleme Yöntemleri ———————————————————————-
  14.1.1 Fiyatlandırma İndikatörü (CKMM)——————————————————————-
  14.1.2 Standart Fiyat Güncelleme (CKMPRPN)————————————————————
  14.1.3 Manuel Fiyat Değişikliği (MR21)———————————————————————-
  15 Standart Fiyat ile Seri Üretim Senaryosu—————————————————————————–
  13
  15.1 Malzeme Ana Verileri Girişi (MM01)————————————————————————–
  15.2 Satınalma Bilgi Kaydı Girişi (ME11)—————————————————————————-
  15.3 Maliyet İçin Lojistik Tanımlamaları—————————————————————————–
  15.3.1 Ürün Ağacı (CS01)—————————————————————————————-
  15.3.2 Üretim Rotası (CA21)————————————————————————————
  15.3.3 Üretim Versiyonu (MM02/MİP4 veya C223)——————————————————-
  15.3.4 Malzeme Seri Üretim Bilgileri (MM02/MİP4)—————————————————–
  15.3.5 Seri Üretim Profili Detay Bilgisi (OSP2)————————————————————–
  15.4 Sistem Üzerinden Fiyat Yönetimi (CK11N / CK24)———————————————————-
  15.5 Standart Fiyat Onayı (CK24)————————————————————————————-
  15.5.1 Üretim Masraf Alıcısı Oluşturulması (KKF6N)——————————————————
  15.5.2 MF30 Ön Maliyet Hesaplaması———————————————————————–
  15.5.3 Gerekli Hammaddelerin Hazır Edimi—————————————————————-
  15.6 MFBF Seri Üretim Teyidi———————————————————————————–
  15.6.1 Mal Giriş Muhasebe Belgesi—————————————————————————
  15.6.2 Maliyet Muhasebesi Belgesi—————————————————————————
  15.6.3 Malzeme Defteri Belgesi——————————————————————————–
  16 Periyodik Fiili Maliyet Hesaplaması-Malzeme Defteri Kapanışı————————————————
  16.1 Fiili Maliyet Hesaplama Kokpiti (CKMLCP)——————————————————————-
  16.1.1 Seçim——————————————————————————————————–
  16.1.2 Sıra Düzenini Belirle————————————————————————————-
  16.1.3 Tek Düzeyli Fiyatlandırma——————————————————————————
  16.1.4 Tek Düzeyli Fiyatlandırma Analizi———————————————————————
  16.1.5 Çok Düzeyli Fiyatlandırma——————————————————————————
  16.1.6 Tüketimin Yeniden Değerlemesi———————————————————————-
  16.1.7 Kapanış Kaydı———————————————————————————————-
  16.1.8 Malzeme Fiyatlarını İşaretle—————————————————————————
  16.1.9 Fiyat Değişikliklerinin Onayı (CKME)—————————————————————–
  16.2 Yarımamül Değerleme——————————————————————————————–
  16.2.1 Yarımamül Yeniden Değerleme Aktivasyonu (OMXW)——————————————
  16.2.2 Sonuç Analizi Anahtarı (OKG1)————————————————————————
  16.2.3 Sonuç Analizi Versiyonları (OKG9)——————————————————————–
  16.2.4 Değerleme Yöntemleri İçin Basitleştirilmiş Bakım (OKG3)————————————–
  16.2.5 Satır Tanıtıcısının Tanımlanması———————————————————————-
  16.2.6 Yarı Mamül ve Sonuç Analizi İçin Masraf Çeşitleri Tayini (OKG5)—————————–
  14
  16.2.7 Yarı Mamül Hesaplaması ve Sonuç Analizi Güncellemesi (OKG4)—————————-
  16.2.8 Yarımamül Hesaplaması ve Sonuç Analizinde Kayıt Kuralları———————————-
  16.2.9 Sipariş Default Dönem Kapama Sonuç analizi Anahtarı Belirlemesi (OKZ3)—————-
  16.2.10 Yarımamül Üretim Örneği—————————————————————————
  16.2.11 Sipariş İçin Mal Çıkışları—————————————————————————–
  16.2.12 Masraflar————————————————————————————————
  16.2.13 Yarı Mamül Hesaplaması (KKAX Sipariş, KKAO Genel)—————————————
  16.3 Fiili Masraf Yükleme (Settlement) CO88———————————————————————-
  17 Sonuç ————————————————————————————————————————-

   

  İncelemeler

  Henüz yorum yapılmadı.

  “Sap S/4 Hana CO Maliyet Muhasebesi Yazar : Serdal Dede” için yorum yapan ilk kişi siz olun

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir