SAP FI MUHASEBE MODÜLÜ DANIŞMANLIK KURSU (40 SAAT)

40.000 

SAP FI Genel Muhasebe Modülü Eğitimi

Kategoriler:

Açıklama

  • Eğitim süresi 40 saattir. 
  • SAP FI Muhasebe Modülü Danışmanlık Eğitiminde şirketlerin muhasebe sürecinin şirket kuruluşundan itibaren tüm aşamalarının SAP üzerinde uyarlamalarını kapsar.
  • Danışman Adaylarının temel bilgisayar becerilerinin yanı sıra Genel Muhasebe alanı ile ilgili bölümlerden mezun olmuş , muhasebe alanı ile ilgili geçmişlerinin olması bu alanda ilerlemek isteyen adaylara önerilir.
  • Eğitim sonunda adayların SAP uyarlamalarını muhasebe iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapacak yetkinliğe ve FI modülünün idamesini sağlayacak birikime kavuşturulması hedeflenir.
  • Eğitim sonunda Katılım Sertifikası verilir.
  • Eğitim grubu  maksimum 4 kişiden oluşur. 
  • Eğitimle ilgili tüm ekipman  , bilgisayar ve özgün Türkçe ders notları sağlanır.

KURS İÇERİĞİ

1.SAP Finansal Uygulamalar
1.1.3 SAP Mali Muhasebe
1.1.4 SAP Mali Muhasebenin (FI) Diğer Modüller İle İlşkisi ve Süreçleri
1.3 SAP Genel Bakış
1.3.1 SAP R3- ECC  Uygulama Mimarisi (ERP Core Component)
1.3.2 SAP Hana Hakkında
1.3.3 Sap GUI(SAP Graphical User Interface)
1.3.4 SAP Terimleri
1.3.5 Uyarlama Dökümanı
1.3.6 Uyarlama Menüsü  (Implementation Guide (IMG) ve Son Kullanıcı Menusu (End User)
1.3.7 Uyarlama İşlemlerinde Danışmanın Rolü
1.3.8 SAP Sistemler(Landscape) Arası İletişim
1.3.9 Taşıma Organizatörü-Uyarlamaların Taşınması
1.3.10 ASAP  Metodolojisi Hakında (SAP Proje Yönetim Metodol
1.3.11 The Online Support System
1.3.12 Çalışma Ortamlarının Düzenlenmesi
2  SAP Pratik Veriler ve Navigasyon
2.1 SAP Logon
2.1.1 SAP Log on ekranı
2.1.2 SAP  Girişte Default Olarak Türkçe Dil Ayarlarının Gelmesi
2.2 SAP Menu
2.2.1 SAP Menüsü
2.2.2 Teknik Ad
2.3 SAP Menü Bar Özellikleri
2.2.1 Favoriler ve Ekler
2.2.2 Sistem Menüsü
2.2.3 Kişisel Veriler
2.2.4 2.2.4. Verileri Tut/belirle/sil
2.4 SAP Kolay Erişim Ekranı ve Araç Çubuğu
2.4.1 Standard Araç Çubuğu
2.4.2 SAP User Menu
2.4.3 SAP Standard Menu
2.4.4 Uygulama Araç Çubuğu (Aplication Tool Bar)
2.5 İşlem Kodları Hakkında
2.5.1 İşlem Kodu İle Hızlı Giriş
2.5.2 İşlem Kodunun Menudeki Yerini Bulma
2.5.3 SAP Standart İşlem Kodları Yerine Kendi Belirlediğiniz İşlem Kodlarını Kullanmak
2.5.4 Herhangi Bir İşlem Koduna Girdiğimizde Alanların Default Olarak Getirilmesi
2.5.5 İşlem Kodlarının Açıklamasını Bulma
2.5.6 İşlemlere Ulaşmak ve Hata Mesajları
2.6 Kullanıcı Menu İşlemleri
2.6.1 Yardım Bilgi – Listeleme
2.6.2 Yetki Problemleri
2.6.3 SAP Sisteminden Çıktı Alma
2.6.4 Excel’e Veri Aktarma
2.6.5 Klavye Kısayol tuşları
2.7 Kullanıcı Ekran Ayarları
2.7.1 Ekran Üzerindeki Tabloların Görsel Ayarı:
2.7.2 Ekran Düzenleme Seçenekleri
2.7.3 Ekran Düzeni Değiştirilmesi
2.7.4 Ekranı Varyant Olarak Kaydetme:
2.7.5 Ekran üzerindeki anahtarı göster/gizle
2.8 SAP Diğer Özellikler
2.8.1 SAP Hakkında  Bilgi Alınabilecek Faydalı Linkler:
2.8.2 Herhangi Bir Alanda  Arama Özellikleri
2.8.3 Rapor Filtresine Birden Çok Seçim Kriteri Ekleme,
2.8.4 Herhangi Bir Alandaki Sayısal Değerleri (büyük, küçük vb.) Filtreleme
3 Mali Muhasebe Uyarlama
3.1 Uyarlanacak Senaryonun Tanımı
3.2 İşlem Koduna Gitmeden Her Hangi Bir Alandan Uyarlama Ekranına Erişim:
4  Şirket Kodu Konfigurasyonu
Mali Yıl Varyantı
Şirket Koduna Mali Yıl Varyantının Atanması
Kayıt Dönemi Varyantı Tanımlama
Kayıt Dönemlerinin Açılması ve Kapatılması
Şirket Koduna Kayıt Döneminin Tayin Edilmesi
Şirket Kodu için Doküman Numara Aralıklarının Belirlenmesi
Doküman Numara Aralıklarının Mali Yıla Kopyalanması
Belge Türlerini Tanımla ve Belge Türlerine Numara Aralıklarını Ata
Mali Yıl Varsayılan Değerinin Olanaklı Kılınması
Valör Tarihi Önerisi
Alan Durum Grubu Tanımlama
Alan Durum Grubunu Şirket Koduna Atama
Kayıt Anahtarı Tanımlanması
Belge Girişi Ekran Varyantı
Çalışanlar için Tolerans Gruplarının Belirlenmesi
Kullanıcı/Tolerans Grupları Tayini
Azami Kur Sapması
Kur Tiplerinin Tanımlanması
Kur Çevirileri İçin Oranların Girilmesi
Şirket Tanımlama
Şirket Kodunun Şirkete Tayini
Belge Kalemleri için Metinleri Tanımla
Defteri Kebir Konfigurasyonu
Şirket Kodunun Hesap Planına Tayini
Hesap Grubu Tanımlama
Dönem Net Karı Hesabının Tanımlanması
Şirket Kodu Global Verilerinin Kontrolü
Şirket Kodu(FSS0) ve Hesap Planı(FSP0) Bazında Hesap
Defteri Kebir Hesabının Silinmesi
Hesap Planının Silinmesi
Ek Sıralama Anahtarının Yaratılması
Dönemselleştirme Uyarlama
Yeni Defteri Kebir Uygulamaları
Ana Defter Para Birimlerini Tanımla
Yeni Defteri Kebir Muhasebesini Enkinleştir
Defteri Kebir Muhasebesi İçin Defterleri Tanımla
Yardımcı Defterleri Tanımla ve Etkinliklerini Kaldır
Giriş Görünümü için Belge Türlerini Tanımlama
Bir Defterdeki Giriş Görünümünün Belge Türlerini Tanımla
Defteri kebir görünümü belge türlerini tanımla
Defteri Kebir Görünümünün Belge Numara Alanını Tanımla
Belge Ayrıştırması İçin Ana Hesapları Sınıflandır
Otomatik Karşıt Kayıtlar ve Özel Defteri Kebir (ÖDK) Tanımlanması
Otomatik Karşıt Kayıtlar için Hesapların Tanımlanması
Özel Defteri Kebir (ÖDK) Göstergelerinin Tanımlanması
Vergi Ayarları Satış/Satınalma Konfigurasyonu
Hesaplama Şeması Kontrolü
Ülkenin Hesaplama Şemasına Tayini
Satış ve Satınalma için Vergi Göstergelerinin Tanımlanması
Vergi Hesaplaması için Şirket Kodu Belge Tarihi Tayini
Vergi Matrahın Belirlenmesi
Vergi Hesaplarının Tanımlanması
Vergi İlişkili Olmayan İşlemler için Vergi Göstergesi Tayini
Defteri Kebir Otomatik Denkleştirme Konfigurasyonu
Otomatik Denkleştirme Hazırlıkları
Ana Hesaplar için Tolerans Grupları Tanımı
Denkleştirme Farkları için Hesap Tanımı
Yabancı Para Birim Değerlemesi
Değerleme Yöntemlerinin Tanımlanması
Delta mantığını etkinleştir
Yabancı Para Birimi Değerlemesine İlişkin Otm. Kayıt Hazırlıkları
Yeniden Gruplama Kayıtları İçin Konfigurasyon
MG/FG Mahsuplaştırmasına İlişkin Düzeltme Hesaplarının Tanımlanması
Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının Oluşturulması
Mali Tablo Versiyonlarının Tanımlanması
Müşteriler
Müşteri Hesap Gruplarını Tanımlama
Müşteri Hesap Grupları için Numara Aralığı Belirleme
Müşteri Hesap Gruplarının Numara Alanına Tayini
Müşteri/Satıcı Tolerans Grubunun Tanımlanması
Müşteri/Satıcı için Ödeme Koşulları
Müşteri Peşinatları için Mutabakat Hesaplarının Tanımlanması
Müşteriler için Alternatif Mutabakat Hesaplarının Tanımlanması
Müşteri Otomatik Kayıtların Atanması
Otomatik Ödeme Programı Uyarlamasının Yapımı
İhtar Alanlarının Tanımlanması
Alacak Çek/Senetleri için Alternatif Mutabakat Hesabını Tanımlanması
Kredi Kontrol Alanı Tanımla
Şirket Kodunun Kredi Kontrol Alanına Tayini
Satıcılar
Satıcı Hesap Gruplarını Tanımla
Satıcı Hesap Grupları için Numara Aralığı Belirleme
Satıcı Hesap Gruplarının Numara Alanına Tayini
Müşteri/Satıcı Tolerans Gruplarının Tanımlanması
Müşteri/Satıcı için Ödeme Koşullarının Tanımlanması
Peşinatlar için Alternatif Mutabakat Hesabının Tanımlanması Satıcı
Otomatik Ödeme Programı Uyarlaması
İhtar Alanlarının Tanımlanması
Alacak Çek/Senetleri için Alternatif Mutabakat Hesabını Tanımlanması
Kapanış Kayıtları İçin Dummy Satıcı/Müşteri Belirleme
Kasa Defteri
Kasa Defteri Belgeleri İçin Belge Türleri Tanımla
Kasa Defteri Belgeleri İçin Numara Aralığı Tanımla
Kasa Defteri Tanımla
Genel İşlemler Yarat, Değiştir, Sil
Çek/Senet Modülü
Senet Portföyünü Tanımla
Numara Alanlarını Tanımla
SAP Script Formu
Alacak Senedi İçin Alternatif Mutabakat Hesabı Tanımlama
Banka Yardımcı Hesaplarının Tanımlanması
Senet İbrazına İlişkin Ana Banka Verileri Bakımı
Çek Numara Aralıkları
Şirket Canlı Kullanım Göstergesi
5 Duran Varlık Uyarlama
Amortisman Nedir?
Amortisman Tutarının Hesaplanması(Normal,Azalan,Kısıt):
Organizasyonel Yapı
FIAA: Ülke Tablolarının Bakımı
Referans Değerleme Pln./Değerleme Alanlarının Kopyalanması
Amort.Alanları/Normal Amortisman
FIAA:  Değerleme Alanının Şirket Kodları Tayini
Vergi İlişkili Olmayan Girişler İçin İndirilecek KDV Gös. Tayini
Numara Alanı Tayini
Duran Varlık Sınıfları
Değerleme Alanları İçin Ekran Düzeni
Duran Varlık Numarası Numara Alanları Tanımla
FIAA: DV Sınıflarının Tanımlanması
DV Ana Verileri İçin Düzen
Hesap Belirlemeleri
Değerleme Planı İçin DV Sınıfının Etkinliğini Kaldır
Ekran Düzeni Kuralları Yarat
Ana Veriler
Duran Varlık Ana Verileri İçin Ekran Düzeninin Tanımlanması
Değerleme Alanı
Değerleme Alanını Tanımla
Değerleme Alanları: Alan Tipi
Defteri Kebir İle Entegrasyon
Giriş Hesap Tayini
Alana Mali Tablo Tayini
Amortisman Belgesi Türünü Kaydet
Amortisman Kayıt Kuralları
Değerleme
Değerleme Alanları/Değer Devralımı
Değerleme Aln./Parametre Devralımı
DV Sınıfı: Değerleme Alanları
Düşük Değerli Duran Varlıklar
Değerleme Alanı Yuvarlama Verileri
Değerleme Alanı Para Birimi
Para Birimlerini Paralel Ayarla
Amortisman
Amort.Alanları/Normal Amortisman
Değerleme Alanları/Özel Amortisman
Değerleme Alanları/Plan Dışı Amort.
Görünüm Bakımı: Amort.Ahtr.Yöntemi
Amort. Kayıt Döneminin Belirlenmesi (Yalnız MY İçi Devralım)
Bilgi Sistemleri
FI-AA: DV Sınıfı Tarihçe Formu
Eski Veri Devralımı: Sıra Düzeni
Eski Veri Devralımı: Birikmiş Amort.
Devralım Tarihinin/Son Mali Yılın Belirlenmesi
6- Diğer Uyarlamalar
Doğrulama ve İkame
Doğrulama
İkame
7- SAP Tablolar
SAP Tablo Kullanım Amaçları
FI Tabloları Hakkında
SE16N – Genel Tablo Görüntüsü
Ekrandaki herhangi bir alanın tablo ismini bulma
Uyarlama Yapılacak Tablo İsmini Bulma  ve Abap Sözlüğü
Tablo Adından Uyarlama Ekranına Erişim
SAP FI Tablo Örneklerinin İncelenmesi:
Belge Başlığı (BKPF Document Header) ve Belge Kalemi ( BSEG Document Segment) Tabloları
FAGLFLEXT Tablosu
8 Ekler
Önemli Muhasebe Terimleri
FI İşlem Kodları Listesi
FI Tablo Listesi
Rapor listesi
Örnek Hesap Planı
Belgesi Türü Listesi
Kayıt Anahtarı Listesi
SAP belge türleri için önerdiği standart numara aralıkları:
ÖDK listesi

Eğitim Online Seçenekli Olarak Düzenlenmektedir .

Adres ve Harita İçin Tıklayınız

DANIŞMANLAR

Eğitimlerimiz SAP danışmanlık konusunda sektörel tecrubesi 10 ve üzeri  yıl olan tecrubeli danışmanlarımızca verilmektedir .

Eğitmen CV leri  adaylarla paylaşılır.

Ek bilgi

Kurs Zamanı

Hafta Sonu Cumartesi, Hafta İçi İş Günleri, Hafta İçi Akşam

Tarih

05.08.2019 Pzt. – 09.08.2019 Cuma, 03.08.2019 Cmt. – 07.09.2019 Cmt.

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“SAP FI MUHASEBE MODÜLÜ DANIŞMANLIK KURSU (40 SAAT)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir