SAP ERP Neden ve Nasıl Öğrenilir , SAP Kursu ve Eğitimlerinin Bu Konudaki Rolü nedir ?

SAP ERP

SAP Kitap Muhasebe Maliyet MuhasebesiSAP İngilizce Systems, Applications and Products  Almanca Systeme, Anwendungen und Produkte kelimelerinin baş harflerinden oluşan büyük işletmelerin  yönetimlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir paket programdır .

ERP ise Enterprise Resource Planning , (Kurumsal Kaynak Planlama ) kelimesinin kısaltmasıdır .

Endüstri devrimi olarak adlandırdığımız kas gücü yerine makineleşmenin kullanılması üretim metotlarının hızla gelişmesini ve kompleksleşmesini sağladı . 20.yüzyılın başında fabrikalaşma ve Henry Ford’un seri üretimi otomotiv endüstrisinde sistematik hale getirmesi ile  büyük ölçeklerde üretim sağlaması  , klasik usta işi bireysel tek tek  üretim yerine  , sadece bir bölümden sorumlu işçilik ile fazla uzmanlık gerektirmeden imalatın tamamlanması teknikleri işletmelerde departmanlaşma ile birlikte entegre bilgi akışı ihtiyacını ortaya çıkarttı.

Bu ihtiyacın sistematikleşmesinde  Endüstri Mühendisliği’nin öncüsü olarak kabul edilen   Frederick Winslow Taylor  ın 1911 de yayınladığı Shop Management (İş Yönetimi)  ve Principles of Scientific Management (Bilimsel Yönetimin İlkeleri) kitaplarının  büyük katkısı vardır.

Çağımızda bir kısmı geçerliliği kalmamış olmasına rağmen  bu ilkelerin (mesela Taylor işletmelerde departmanlar arası kesin sınırlar olmasını ve bilgi iletişiminin departmanlar içinde akmasını savunur. Halbuki şu an açık iletişimi savunuyoruz.) büyük ölçekli üretimlerin yapılmasında küresel katkıları yadsınamaz . 

İkinci Dünya Savaşı’na  giren ABD nin  , genç ve üretken nüfusunun neredeyse tümü silah altında iken 276.000 adet uçak ürettiğini biliyoruz. Bu üretimi gerçekleştirenlerin büyük kısmı  iki üç aylık tecrubeye sahip işçi kadınlardı . Bu işgücü ile hassas teknolojiye sahip üretimin yapılabilirliğinde Endüstri Mühendisliği’nin sınırlarının zorlandığını tahmin etmek elbette zor değil.

ABD de bu işbilim birikimi sağlanırken  asıl sebep olan kıta Avrupası’nın ve özellikle Alman’ların boş durduğunu tabiki düşünmüyoruz. Ta 19.yüzyılda Krupp,Siemens gibi dev şirketler , Ruhr madenleri , kesim araç gereçleri Solingen, rulman yatakları Schweinfurt, kilit teknikleri Velbert ve kurşun üretimi Nürnberg kentleriyle özdeşlemiş sektörleri ile verimliliğe katkı sağlayan katı Prusya disiplinine sahip bu ülke 2.dünya savaşı bitimi ile tüm sanayi birikimini sivil sanayiye yönelterek yıllık 250 milyar dolar cari fazla veren bir sanayi altyapısına sahiptir .

Konumuza dönecek olursak Sanayileşmiş ülkeler ve özellikle Almanya bilişim çağına girerken Production Knowledge’a yani iş yapma bilgisine sahiptiler . 

ERP Knowledge (Know-How)

Alman Üretim Knowledge ‘ı , planlama ve , bütçeleme , terminleme , aynı kalitenin her seferinde tekrarlanması , Ölçümleme , iş Etüdü  , Görevlerin Kesin Ayrılığı ,  gibi kural ve bürokrasilere  dayanır . 

Buna disiplin  , düzen , organizasyon , iş süreçlerini geliştirme , işi bölümlere ayırma gibi kavramları eklersek Sap Know-How ının ne olduğu konusunda bir fikre varabiliriz.

Burada bilgi ile iş arasında gerçek zamanlılık söz konusudur. Yani sabah işe gelen bir işçi o günkü planını önce kaydeder , sonra o kayıt ile depodan mal çeker , gün sonu da yaptığı üretimi kayıt altına alır. Bilişim teknolojileri olmadan da Alman ya da Amerikan İşletmeleri kağıt kalem ile bu bilgi akışını sağlıyorlardı. (Bizlere  gelince pratik zekamız nedeni ile önce işi yaptığımızı  ,sonra yaptığımızı  usulen kaydettiğimizi belirtmeden geçmek olmaz. Bu makalenin konusu olmamakla birlikte bu durumu her zaman negatif eleştirmiyorum. Tamamen dünyaya bakış açımızın bu durumda katkısı olduğu çok nettir. Zaman zaman bu kaotik durumun faydalarını da zaman zaman başarı olarak  görmekteyiz. Ancak başarının önemliliği  zaman zaman değil süreklilik sağlamasıdır.)

Konumuza dönecek olursak yukarıda belirttiğimiz iş biliminin akışını bir  bilgisayar yazılımı ile yapmak istersek ortaya ERP olarak adlandırdığımız yazılımlar çıkar.

SAP bu ERP yazılımlarının en yaygın ve en kapsayıcı olanıdır .

 • SAP dünyadaki istisnasız tüm sektörlerin iş ihtiyaçlarını çözme iddiasında bir yazılımdır.  1972 yılından bu yana geliştirilen , ilk versiyonu 1979 da çıkmış bir yazılımdan bahsediyoruz. Her bir ekranının altında derin ve entegre bir ilişkiler bütünü vardır. Bu ilişkileri yönetmek için de uyarlama adını verdiğimiz parametrik tanım tablolarına sahiptir. Tam da bu aşamada bu ilişkileri bilen ve yeni işletmelerde hızlıca uygulayabilecek SAP konusunda tecrube sahibi uzmanlara ihtiyaç vardır .Bu uzmanları SAP Danışmanı olarak adlandırıyoruz.
 • İşletme içi ayrı departmanlar ve farklı iş disiplinlerince takip edilen işlerin tümü için SAP programında ekran ve raporlar mevcuttur.  Nasılki bir mühendis aynı anda hem üretim yapıp hem de muhasebe beyannamesi verecek zaman ve odağa sahip olamayacağından  , SAP ERP  programını Modül adını verdiği bölümlere ayırmıştır . 

Modül SAP de yönetim ve odaklanma anlamında bir ayrımdır. Yoksa SAP program paketini aldığınızda Muhasebeden  , Proje Yönetimi’ne kadar tüm modüller aynı program içinde gelir . 

SAP Modülleri

SAP yi tam yetkili bir kullanıcı olarak açtığımızda karşımıza aşağıdaki menü gelecektir .

SAP Modülü nedir

Menünün solunda en temel modülleri işaretlediğim şekilde sayacak olursak 

Lojistik Modüller :

 • SAP Malzeme Yönetimi ve Satınalma MM Modülü
 • SAP Satış ve Dağıtım SD Modülü
 • SAP Üretim PP Modülü
 • SAP Bakım ve Onarım (PM Plant Maintanence) Modülü
 • SAP Kalite Yönetimi (QM Quality Management)
 • SAP Proje Yönetimi (PS Project System)

Finansal Modüller

 • SAP Genel Muhasebe (FI Finance)
 • SAP Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO Controlling)

Personel

 • SAP İnsan Kaynakları (HR Human Resource) Modülü

gibi temel modüllere ulaşırız . 

ABAP

Yukarıda saydığımız SAP Modüllerinin içinde yer almaması gerektiğinden dolayı ABAP’a ayrı bir başlık açıyorum . SAP nin özellikle üretim işlerini yönetmek için yazılmış  form ve raporlardan oluşan bir bilgisayar yazılımı olduğunu biliyoruz . 

Benzer bazı yazılımları düşünelim. Mesela Microsoft Axapta , Oracle J Edwards , Logo vb.. ERP ler de bir yazılımdır. Ancak bu yazılımların hangi dille yazıldığını pek bilmeyiz .Çünkü açık kaynak kodlu değildirler. Yani ekranların ve raporların kaynak kodlarını göremeyiz .

SAP  ERP paket programını ABAP adını verdiği programlama dili ile yazmış olup kaynak kodları neredeyse tamamen açıktır. Yani SAP yi aldıktan sonra istediğiniz şekilde kodlarına müdahale ederek geliştirmeye devam edebiliriz . 

Dolayısı ile SAP de olmayan ancak  ihtiyaç duyulan ek ihtiyaçları , yeni geliştirme gereksinimlerini ve özelleştirmeleri , süreçleri bir ABAP yazılım geliştiricisine aktararak SAP içinde kodlamamaız mümkündür .ABAP bu anlamda Java , C# , PL-Sql gibi beşinci nesil bir dil kategorisindedir .

SAP Kurs ve Eğitimleri

SAP komplike yazılımını devreye almak ve idamesini sağlamak için gerekli olan beyaz yakalı iş gücünün yetiştirilmesi amacı ile özelleştirilmiş eğitimlere ihtiyaç vardır.

SAP eğitiminin en büyük artısı tüm dünyada geçerli bir eğitim olmasıdır. 

Bu eğitimleri aşağıdaki başlıklarda ele alalım.

Sap Uzmanlık  Eğitimleri (Execution Training)

Sap de nasıl çalışacağımızı ele alan detaylarını sitemizde uzmanlık eğitimleri olarak verdiğimiz eğitimlerdir. Bir Muhasebeci ya da Üretim Mühendisi , Kalite Mühendisi , Satınalmacı gibi rollerin SAP yi işletmelerinde kullanım ve uzmanlık yetkinliği kazandırmaya yönelik iş senaryolarını içeren uygulamalı eğitimlerdir . 

Sap Modül Danışmanlık ve ABAP Programcılığı Eğitimleri (Consultant training)

SAP ve ERP alanını kendine kariyer yolu olarak seçen , işletmelerinde SAP uyarlama ve geliştirme ihtiyaçları için çalışan beyaz yakalı personele yönelik eğitimlerdir . Eğitim sonunda SAP dünyasında danışman olarak çalışmaya hazır yetkinliklerin kazandırılması amaçlanır . 

Neden FiCoSoft SAP  Eğitimleri ? 

Oldukça spesifik olan SAP nin öğrenilebilmesi için hem teknik deneyim , hem yönetim deneyimi hem de eğitim formasyonu olan eğitmenlere ihtiyaç var . SAP piyasasında zaten yaşanan açık nedeni ile bırakınız bu nitelikleri standart uyarlama yaptırabileceğimiz danışmanları bile bulmakta zorluk çekmekteyiz . 

Bu nedenle standart bir bilgisayar kursundan ziyade bir kaç kişilik gruplara iş toplantısı formatında SAP eğitim verecek çok tecrubeli (10 20 yıl tecrubeli sertifikalı danışmanlardan bahsediyoruz)  ve uygulama üzerinden öğretme garantili eğitmenlere ihtiyaç var.

Ficosoft  bunu vadettiğinden dolayı gerçek bir danışmanlık eğitimini bu eğitimin maliyetine göre bir fiyatla vermektedir . 

Özellikle uzun yıllardır verilen Kurumsal Eğitimlerle farkını net olarak kanıtlamış  olan Ficosoft referansları ile Türk Sanayisi’ne katkı sağlamanın  gururunu duymaktadır . 

Online Uzaktan Eğitimler

Teknolojinin geldiği noktada artık derslerimizi hem Türkiye içinde hem de Almanya’dan Tanzanya’ya kadar çok farklı ülkelerde birebir özel ders formatında uzaktan bilgisayar ekranınıza bağlanarak sınıf ortamındaki düzeyde anlatma deneyimine sahibiz . 

İstanbul Ofisinde ders alma imkanı olmayan hatta şehir içinde bile uzaktan eğitim almak isteyen meslektaşlarımıza  farklı bir alternatif olarak online SAP kurs seçeneklerimiz mevcuttur.

Bizi her zaman hem whatsapp hem telefonla arayıp detay bilgi alabilirsiniz . 

Kariyerinize Yatırım Yapın

 

This Post Has 2 Comments

 1. HAVA ŞİMŞEK

  Paylaşmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ederim.Bazı sorularıma gayet açıklayıcı yanıtlar almama vesile oldu.SAP uzaktan eğitimleriniz ve SAP lojistik modülleriniz ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek istiyorum.

  1. Serdal Dede

   İlginiz ve yorumlarınız için teşekkkürler ,
   FiCoSoft Uzaktan SAP ERP eğitimlerimiz konsept olarak sınıf eğitimi ile aynı içerikte birebir özel derslerle yapılmaktadır . Teknolojinin en üst düzeyde kullanımı ile sınıf eğitiminden daha da verimli sonuçları zaman ,ve eğitime odaklanma açısından Türkiye ve Dünyanın çok farklı yerlerinde uyguladığımız bu eğitimlerle oldukça başarılı sonuçlar aldığımızı ifade edebilirim .

Bir yanıt yazın